1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Mowi inviterer alle i bygda til informasjons- og dialogmøte torsdag 25. november kl 18-19.30. 
Møtet blir på Grendahuset.


Program for kvelden blir:

- Mowis næringsaktiviteter i Hjelmeland v/ Produksjonssjef Bernhard Østebøvik

- Mowi presenterer aktuelle driftsoppgaver og operasjoner som kan forekomme utenfor ordinær arbeidstid og forklarer hvorfor, samt hvilke tiltak som gjøres for å etterfølge vilkår i tillatelsen v/ Driftsleder Reidar Mathiesen

- Akustikk konsulent ved Brekke & Strand går gjennom støyrapport utarbeidet for lokaliteten Fosså v/Erling J. Andreassen

- Utslippstillatelsen og tilbakemeldinger fra Statsforvalteren v/ Samfunnskontakt Mona Bue

- Hjelmeland kommunes vurdering av Mowis drift mht. naboklager v/ kommunen (ikke avklart p.t.)

- Dialog

 

FaceBook
Facebook