Dette er ei felles nettside for bygda Jøsneset. Eigar av domenet er Jøsneset Bygdaråd.
Sida blir drifta av frivillige som blir vald på årsmøtet i Bygdarådet


Med denne sida ønskjer me å :

* profilere bygda på ein positiv måte som gjer det interessant å bu, arbeide og feriere her.
* fremje Jøsnesbygda sine interesser
* vise oversikt over aktivitetar: vår moderne tids ”oppslagstavle”
* leggje ut store og små nyhende frå bygda og nærmiljøet
* informere om laga sine oppgåver og aktivitetar.

Drift av sida

Det er vald ein redaksjonskomitè på 3 personar. For tida er dette:

- Silje Sværen
- Solveig Bog 
- Svanhild Hjorteland Gbada

Retningslinjer for drift av sida

For å få det til ei fin og interessant bygde-side, er me heilt avhengige av tips, innspel, små og store nyhender frå andre. Me oppmodar folk sterkt om å sende over stoff, bilete og liknande som er av interesse for nettstaden.

Slik kjem du i kontakt med oss

FaceBook
Facebook