Her finn du : OPPDATERT TURSTIKART JØSNESET 2016


Alle rutene er merka og skilta ute i terrenget. Mesteparten er stiar, men det er òg nokre av trasèane som er skogsveg.

 I 2004 fekk Jøsneset utarbeidd eit turstifoldar med skildring av 8 turforslag. Foldaren er nå i 2016 oppdatert med ny tekst, stadnamn og litt endring turmål. NB: kartet er kun eit oversiktskart meint for turinspirasjon og oversikt. Det er ikkje eigna til å gå etter i terrenget - er du ukjent, bør du ha betre kart. Ein gjer òg merskam på at det er ein god del fleire merka ruter enn det som går fram av oversiktskartet. Den oppdaterte foldaren er finansiert med midlar frå Sparebankstiftelsen i regi av Jøsneset Bygdaråd.
Tur 1: Gunlanuten

Gunlanuten er det høgaste punktet på Jøsneshalvøya, 829 m.o.h. Her er det fantastisk utsikt i alle retningar. Turen startar i grenda Foss, og går først på skogsveg oppover Fossbakkane i vakkert kulturlandskap med beitemark og fornminner. Passerer Fosstemmen der det er turpost. Ein kan følgje skogsvegen heilt til tregrensa inne ved Skiftunstølen, eller ein kan gå merka sti forbi Stien og Fosstemmen. Ta gjerne turen innom den flotte ”Kalvagaren” ved Foss-stemmen. ”Kalvagarden” er ein eksklusiv form for gapahuk – til bruk for rasteplass for allmenta.

Etter Grøna Lia kjem ein opp i åpen hei med mange småtjern undervegs mot toppen. Turpost. Gangtid Foss -Gunlanuten: ca 5 timar.

Gunlanuten Ei alternativ rute til/frå Gunlanuten og heiområdet her, er via Kjøladalen. Dette er ei svært bratt rute direkte opp frå Rv 13 innanfor Varavika. Nedtur ca 1-1,5 time.

 

 

 

 

Tur 2: Herefjellet
Herefjellet er eit åpent, flott fjellparti, med mange turmuligheter. Utgangspunkt for turen er Åsland, 250 m.o.h, dei høgaste-liggjande gardane på Jøsneset. Det er bratt stigning opp til fjellet, men er ein først komen opp vil ein aldri angre: Her er snau og vakker lynghei med himmelvid utsikt over heile Ryfylke. Turpost ved Tausanibbå ca 30 min gangtid opp frå Åsland. Ein kan til dømes gå vidare til Asheimstemmen, eller til Norda Høgaste, der det og er turpost.

Tur 3: Håvehammar
Håvehammar er eit populært turmål. Den ligg sentralt i bygda og det er fleire turruter opp hit: frå Åsland er det flatt, lett og barnevennleg, frå Asheim opp skogsvegen er det bratt, men raskt og enkelt, ”Knutastien” frå Tonå er meir åpen og kupert, og Foss-bakkane går delvis på skogsveg og delvis på sti. Vel oppe er det god utsikt ned i Fossdalen og vidare utover heile Ombofjorden. Ypperleg småbarnsfamilietur med eiga barnebok å skrive namnet i. Turpost. Gangtid: avhengig av trasèvalg, ca eit par timar tur/retur.

Tur 4: Nesdalsfjellet.
Ei kort og fin rute i nærmiljøet. Stien startar på Nesvik v/fylkesvegen, og første del går langs frukthagar og dyrka mark. Det er merka ei rundløype delvis på skogsveg og delvis på sti. Det er nokre små, men lette kneiker, og elles er rundturen barnevennleg og fin å gå. Fin utsikt over fjordlandskapet, og rett ned på ferjekaien på Nesvik. Turpost. Gangtid på rundturen: ca 1 time.

Tur 5: Brynå
Dette er òg ein kort, koseleg og fin tur i nærmiljøet. Går ein frå Asheim er det flatt og enkelt terreng ca 1,2 km frå bygdevegen. Ein kan òg gå opp frå Austad, men då blir det litt brattare på slutten. Frå Brynå har ein flott utsikt vestover mot Bandåsen og Nedstrandsfjorden. Ein perfekt ”solnedgangstur”! Turpost. Gangtid fra/til Asheim ca 1 time.Tur 6: Røssenibben
Røssenibben er ein av Jøsneset sine mest markante toppar. Stolt reiser den seg 715 meter opp av Jøsenfjorden. Turen kan gjerne starte v/ Rv 13 i Bastli, og bratt opp skogsvegen til Nedre Bastlivad. Vidare følgjer ein merka sti over Ospelibrotet og Røssenibbheia til Ytre Røssenibbdalen. Stien går vidare på sørsida, over Røssenibb-tonå. Mektig og flott natur; med panoramautsikt mot Vadla, over mot Hagalid, og vestover ut Gardsundet. Kan gjerne kombinerast med turstinettet i Fossmarka. Gangtid opp frå Bastli: ca 2-3 timar

Tur 7: Valafjellet
Òg Valafjellet er eit av bygda sine markerte fjell, 713 moh; berre 3 meter lågare enn Røssenibben. Her er snau hei som absolutt er verdt eit besøk. Følg stien til Gunlanuten eller frå Bastli, til skilt viser veg ut mot toppen. Gangtid til/frå Foss ca 4 timar.

Tur 8: Nesvikheiaimages/bilder/tur08.jpg
Turen over Nesvikheia går i lett kupert låglandsterreng langsmed gamle driftafàr. Her blir enda sauene jaga til og frå beitet lengre oppe i heia. Turen over Nesvikheia endar oppe ved Storhoggtjørna, og her kjem ein inn i turstinettet med stiar både vidare innover heia og ned til Fossgrenda att. Ein fin og passeleg kveldstur. Rundtur via Foss: ca 1,5 time

 

 

images/bilder/knutsvik1.jpgTur 9: Øygarden – Åsland
Utgangspunktet for turen er Knutsvik. Følg ”hyttevegen” til Øygarden hyttefelt. Ein flott avstikkar kan vere ned til Hårsteinen; ein markant, kjempestein som ligg i fjæra på det ytterste neset på Jøsneset. Her er det òg fleire fornminner. Følg deretter merka sti over Høgafjellet, og vidare langsmed Døvikdalen til Åsland. Ein artig tur frå fjorden og opp til ein av dei høgastiggjande gardane på Jøsneset. Kan så følgje bygdevegen nedatt til bygda. Og er du smart går du turen motsatt veg – det er lettare. Utsikt utover Nedstrandsfjorden og ned mot Erfjorden. Gangtid ca 2 timar


Tur 10 : Øygjadalen (Bastli-Foss)
Stien var landvertsforbindelse for husmenn under Foss på 1800-talet. På 1900-talet var stien òg skuleveg for borna i Bastli. Stien passerer husmannsplassane Dokkjå og Sveå, som ligg på høgda like ovanfor Bastli. Artig og fin tur i delvis bratt og frodig skogsterreng. Kan kombinerast med stiar på Nesvikheia. Gangtid: ca 1 time.

Facebook