1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower


Denne hundedressen blei funne nederst i Kringlemyrskaret på tursti inn mot Bastli.  Nokon som kjenner til den? Kontakt Elsa Nesvik Altamirano 951 56 137

FaceBook
Facebook