Jøsneset bedehus tilhøyrer bygda, og alle med bustadadresse på Jøsneset er derfor «eigarar» av huset.
Det blir drifta av eit styre som har til oppgåve å sjå til at huset blir halde vedlike både ute og inne. I tillegg skal styret sørgje for at bedehuset har økonomi til å dekkje utgifter til drift og vedlikehald. Det gjer vi ved t.d å ha basar og adventssamling.

Dei som er i styret no er:
Berit S. Hjorteland , leiar,
Trygve Brandal, sekretær,
Ellen Mari Fosså, kasserar.
Anne Tjeltveit og Helga Havnerås er styremedlem.

FaceBook
Facebook