Kva likar du best? Bake eller smake ??  Tysdag 5. desember kan du gjere begge deler på Jøsneset grendahus - sjå berre her:

Først baking frå kl 18.00 :  Ta med deg tomme kakeboksar og ein stor deig av din ønska kakesort - (gjerne òg sorter som ikkje treng steiking i ovn) - og kom heim med x antall sortar - alt etter kor mange som møter opp. Raskt - effektivt - sosialt !  SMS Svanhild 97 00 76 36 og gi beskjed om kva sort du ønskjer å ta med

Så smaking ca kl 19.45  - ALLE velkomne 
anten du har baka eller ei ! Kom gjerne berre innom for å smake, prate og ein kopp kaffe.

Velkommen til ein sosial og nyttig julekakebakesmakekveld !

Anne og Svanhild

FaceBook
Facebook