1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Driftsleiar ved fiskeoppdrettet ved Fosså har følgande melding: 

"Vi planlegger en del aktivitet på Fosså-anlegget i uke 40. Fisken begynner å bli stor, og vi skal derfor levere 3 laster inn til Ryfisk 3 dager fra mandag. Vi må også behandle de resterende merdene for lus. Dette starter vi med på tirsdag, og forventer å være ferdig innen helgen.
 
Der kan også denne gangen bli arbeid gjennom døgnet, men vi ønsker å gjøre mest mulig i døgnets lyse timer."
 
FaceBook
Facebook