1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

I år går inntektene frå NRK sin TV-aksjon til Redd Barna, og temaet "La barn leve i fred" er dessverre svært aktuelt. Pengane frå årets aksjon går mellom anna til å gje barn hjelp til å handtera vonde opplevingar etter krig; du kan lesa meir om årets aksjon og kva pengane går til her. Etter kafèen på søndag tek bøsseberarar frå Bygdarådet ein runde i bygda slik at alle har høve til å bidra, du kan venta dei mellom kl 16 og 18. 

FaceBook
Facebook